Stowarzyszenie „Grupa PRÓG”

W 2011 roku powołano do życia Stowarzyszenie „Grupa PRÓG”, łączące zarówno kontynuację pracy teatralnej i metody Grupy teatralno-happenerskiej PRÓG (zał. w 2005r.), jak i otwarcie na nowe formy działalności o charakterze edukacyjnym, społecznym i artystycznym.

Członkowie stowarzyszenia stosują szeroko rozumianą sztukę teatralną jako narzędzie do pracy warsztatowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz jako środek do rozbudzania ich potencjału twórczego, aktywizowania, ukazywania możliwości samorozwoju osobistego i grupowego. Grupa PRÓG stara się wykreować przestrzeń dogodną do łączenia różnorodnych technik teatralnych z mniej lub bardziej pokrewnymi aktywnościami (takimi jak sport, muzyka, animacja kultury i sztuki…), które pozwalają wykorzystywać i rozwijać wiedzę, doświadczenie i umiejętności jej członków oraz odbiorców.

Warsztat treningu aktorskiego w SCKM w Krakowie, fot. Michał Mosór

Warsztat treningu aktorskiego w SCKM w Krakowie, fot. Michał Mosór

Stowarzyszenie ma na celu także stworzenie w środowisku lokalnym i szerszym możliwości uczestnictwa w wydarzeniach artystyczno – kulturalnych i społecznych poprzez prezentację autorskich spektakli, happeningów, koncertów, organizację seminariów, sympozjów, krajowych i międzynarodowych spotkań i wymian o charakterze teatralnym z uwzględnieniem potencjału płynącego z różnic kulturowych. To łączy się także z inicjowaniem i wspieraniem działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, takich jak: ksenofobia, rasizm, dyskryminacja, brak tolerancji, stereotypizacja, dysfunkcje.

Praca warsztatowa Stowarzyszenia opiera się na technikach wykorzystywanych od kilku lat przez Teatr PRÓG, która jest jego integralną częścią. Dotychczas członkowie zespołu prowadzili zajęcia w kraju (m. in. współpracując z Centrum Kultury i Sztuki w Górkach Wielkich, Ośrodkiem Kultury w Porąbce czy przy okazji festiwali np. „ART–Akcja” w Wadowicach czy Karuzela Marzeń w Michałowicach, których są współtwórcami), a także za granicą (m.in. podczas projektu „Let the monkey in your head go surfin'” – międzynarodowej teatralnej wymiany młodzieży w Berlinie oraz od 2009 roku asystując Bartoszowi Nowakowskiemu w prowadzeniu warsztatów odbywających się w ramach festiwalu Theatertage am See w niemieckim Friedrichshafen).

Nauka pieśni w ramach warsztatów dla pedagogów i instruktorów teatralnych podczas Międzynarodowego Festiwalu "Theatertage am See" (Friedrichshafen, Niemcy), fot. Paul Silberberg

Nauka pieśni w ramach warsztatów dla pedagogów i instruktorów teatralnych podczas Międzynarodowego Festiwalu „Theatertage am See” (Friedrichshafen, Niemcy), fot. Paul Silberberg

PRÓG stale samodoskonali się i współpracuje z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki, dzięki czemu powiększa wachlarz swojej oferty. Propozycje warsztatowe to obszary sztuki cyrkowej (nauka żonglowania piłkami, diabolo, poi; szczudła, filipińska sztuka walki kijami – escrima), akrobatyki partnerskiej, teatru i treningu aktorskiego wraz z tworzeniem etiud teatralnych, śpiewu (zabawy z głosem, podstawy impostacji, improwizacje, nauka pieśni tradycyjnych), teatru cieni (z wykorzystaniem animacji ciała i tworzeniem slajdów), rytmiki (gra na bębnach i innych instrumentach afrykańskich, a także stomping/bodyrhythm, czyli nauka i komponowanie rytmów z użyciem własnego ciała), tworzenia masek i charakteryzacji teatralnej.

Niezmiennym elementem działań Teatru jest również poszukiwanie nowych oraz współpraca ze stałymi partnerami (festiwalami, organizatorami projektów długofalowych, teatrami, stowarzyszeniami, instytucjami z kraju i zagranicy). Instytucją macierzystą i głównym wsparciem dla Grupy jest Wadowickie Centrum Kultury, natomiast szybki rozwój zespołu w początkowej fazie umożliwiły fundusze pochodzące z londyńskiego projektu „Jumping Mouse”. Partnerzy zagraniczni Teatru to przede wszystkim wspomniany wcześniej festiwal Theatertage am See, organizatorzy projektu A European Theatre Adventure – międzynarodowej wymiany teatralnej, której PRÓG był dwukrotnym uczestnikiem oraz organizacje romskie, takie jak Amaro Drom czy Ternype. Wśród partnerów PROGU są także m. in. Tutto Arts&Media – studio zajmujące się produkcją audiowizualną z Warszawy (najważniejszymi ze wspólnych realizacji są dwa filmy o charakterze profilaktycznym dotyczące problemu agresji oraz anoreksji u młodych ludzi) oraz krakowski teatr Scena Kalejdoskop, dzięki któremu Grupa w ramach imprez kulturalnych na terenie całej Polski zajmuje się m.in. animacją przestrzeni, interakcjami z uczestnikami zdarzeń, clownadą.

Czytanie bajek w Bibliotece Publicznej w Wadowicach w ramach akcji 'Cała Polska czyta dzieciom', fot. Bartosz Nowakowski

Czytanie bajek w Bibliotece Publicznej w Wadowicach w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, fot. Bartosz Nowakowski

Stowarzyszenie Grupa PRÓG to organizacja otwarta na wielopłaszczyznową współpracę z nowymi partnerami. Dotyczy to zarówno inicjatyw artystycznych jak i edukacyjnych oraz społecznych. Posiada ona zaplecze merytoryczne i techniczne do pracy z dziećmi, młodzieżą, a także dorosłymi, co czyni obszar jej działania niezwykle szerokim. Członkowie Stowarzyszenia pozwalają sobie i odbiorcom swoich działań na poszukiwanie alternatywnego spojrzenia na sztukę i rzeczywistość, zyskując tym samym przestrzeń do ciągłego i konsekwentnego rozwoju swojej pasji.