TUNING – strojenie, SCORES – wyniki

Tuning Scores: choreograficzny projekt badawczy – Lisa Nelson i Scott Smith

Zobaczyłem więcej, gdy miałem zamknięte oczy

W projekcie uczestniczył: Bartosz Nowakowski